Date: prev next · Thread: first prev next last


On Friday 28 January 2011, REDACTED wrote:
Muokkasin tuota etusivua. Mitä mieltä?

Etusivun ajankohtaista kohta, muut uutiset, sosiaalinen media ja blogi
kohta tarvitsee keskitystä eli keskelle näyttöä.
Ja muutakin viilausta saa tehdä :)

Tuo blogiosio näyttää minusta paremmalta kuin ennen, ja muutenkin tässä 
uudessa versiossa on paremmin olemassa ne peruselementit, jotka sivulle 
minusta tarvitaan.

Asettelua pitää kuitenkin vielä miettiä. Nyt sivun leveys vaihtelee 
keskileveästä kapeaan, sitten erittäin leveään ja taas keskileveään. Pitäisi 
löytää asettelu, jossa leveys säilyisi vakiona. Korkeuttakin saisi olla vähän 
vähemmän, jos mahdollista.

Tekstisisällön osalta (sitähän tässä ei nyt muutettukaan) Riston ehdottama 
muutos siihen yhteen kappaleeseen saa minulta kannatusta. Maininta PDF-
muokkausominaisuudesta voisi ehkä jäädä pois. Kun sitä viimeksi käytin, ei 
lopputuloksen laatu erityisemmin vakuuttanut. PDF-tiedostojen muokkaaminen ei 
tosiaankaan onnistunut samaan tapaan kuin tavallisten tekstiasiakirjojen, 
koska ne aukesivat Draw-ohjelmaan piirroksina.

Minä voin yrittää vielä säätää tuon etusivun asettelua. En uskalla vielä 
luvata, milloin ehdin, mutta nykyisellä kyllä pärjätään hyvin hetken aikaa.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.