Date: prev next · Thread: first prev next last


On Friday 28 January 2011, Teemu Likonen wrote:
Alla on minun ehdotukseni. Säilytin sisällön suunnilleen ennallaan,
mutta Harrin ehdotuksen mukaisesti poistin maininnan PDF-tiedostojen
muokkaamisesta. "Avoimuutta" yritin selittää vähän paremmin, sillä
esimerkiksi "yhteisön ohjaama" ei mielestäni ole riittävän selkeä.

Laitoin luonnossivulle kirjoittamasi tekstin, minusta se on hyvä. Ensimmäisen 
kappaleen sanat ovat aika pitkiä, minkä johdosta rivitys tuossa kappaleessa 
saattaa selaimesta ja fonteista riippuen olla hiukan epäsiistin näköinen. 
Mutta sitä voi säätää tarvittaessa myöhemmin.

Ne teistä, jotka pääsevät luonnossivulle: miltä näyttää? Siellä on nyt 
ehdotukseni uudesta asettelusta. Sisältö on tätä Teemun tekstiä lukuun 
ottamatta sama kuin Janin viimeisessä ehdotuksessa, mutta otsikointia ja sivun 
taittoa muutin merkittävästi. Sivu on nyt tyyliltään hiukan enemmän 
kansainvälisen sivuston mukainen.

Vasemman palstan uutislistoja aion vielä muotoilla jossain vaiheessa lisää. 
Siellä pitäisi ainakin ottaa joka kohdassa käyttöön ul-listat p-elementtien 
tilalle. Sivu näyttää minusta edelleen hiukan tylsältä, koska siellä ei ole 
yhtään kuvaa Facebook-logojen ja vastaavien lisäksi. Valitettavasti vain 
kunnollista tilaa kuvalle ei oikein enää ole...

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.