Date: prev next · Thread: first prev next last


On Saturday 29 January 2011, REDACTED wrote:
Miksi luonnoksessa Twitter ( Libreoffice) näyttää siltä että se olisi
linkitetty kahesti? Twitter -sana ja (Libreoffice) -sana on linkitetty
erikseen samalle sivulle.

Se oli tosiaan virhe, korjasin tuon.

Ja huomasin että facebook kuvake, fb-kuvan
ja tekstin väli on linkitetty mutta muissa vain teksti. Miksi?

Laitoin nyt myös kuvan linkin sisälle. Tällä oli tosin se sivuvaikutus, että 
teksti rivittyy kuvan alle, kun Facebook-linkeissä kaikki tekstirivit alkavat 
samalta tasolta. Yritin korjata tämän CSS:n avulla, mutta tämä ei 
SilverStripelle kelvannut, se sensuroi muutokseni pois sivulta.

Syy, miksi Facebook-linkit ovat erilaisia, on se, että niissä käytetään 
sivuston "virallista" CSS-luokkaa Facebook-linkeille. Twitter- ja Xing-
linkeille ei vastaavia luokkia ole, koska niitä ei käytetä kansainvälisellä 
sivustolla.

Kansainvälisillä listoilla on keskusteltu projektin linjasta sosiaalisen 
median suhteen, eli mitä palveluja halutaan mainostaa ja mitä ei. Seuraillaan 
vähän tilannetta ja katsotaan sitten uudestaan, mitä näille tehdään.

Julkaisin nyt etusivun tuossa muodossa. Jatkan vielä myöhemmin Ajankohtaista-
palstan ulkoasun säätöä.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.