Date: prev next · Thread: first prev next last


Hei!

Ennenkuin Harri kerkesi lisätä kuvankaappauskansion, ehdin ladata
kuvia mm. joitakin ruudunkaappauskuvia. Ne meni johonkin kansioon jota
ei näy järjestelmässä.

Lataan kaikki kuvat uudestaan huomenna meidän kansioihin että ne
näkyvät. Laitan niistä "vanhoista" sitten https ja tarvittaessa http
-linkit  viestiin, jotta ne linkin kuvat voi joku ylemmältä taholta
poistaa järjestelmästä.

Jan

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.