Date: prev next · Thread: first prev next last


On Friday 28 January 2011, REDACTED wrote:
Lataan kaikki kuvat uudestaan huomenna meidän kansioihin että ne
näkyvät. Laitan niistä "vanhoista" sitten https ja tarvittaessa http
-linkit  viestiin, jotta ne linkin kuvat voi joku ylemmältä taholta
poistaa järjestelmästä.

Ennen kuin teet tämän, tarkistapa SilverStripen ohjeista, kuinka tämä toimii. 
Ehkä ne kuvat poistuvat järjestelmästä itsestään, kun niitä ei ole liitetty 
sivulle. Jos ne eivät poistu, suosittelen, ettei siirretä niitä nyt. Kuvien 
osoitteilla kun ei ole juurikaan käytännön merkitystä (tai en ole huomannut 
olevan) ja ylläpitäjillä riittää näinä päivinä aika paljon muutakin puuhaa, ei 
viitsisi vaivata heitä tällä asialla nyt.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.