[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SV: [da-stavekontrol] Re: Fwd: [da-dansk] Retteligt skal retteligt ikke autokorrigeres til rettelig


Hej Jesper
Brugerne skal selv installer LanguageTool-udvildelsen i dag, og der kræver at man har Java på maskinen.
Der var en kort overgang, hvor LanguageTool var en del af enten LibreOffice elle OpenOffice.org. Jeg kan ikke huske, om det var Java-kravet, der gjorde at det røg ud igen.
Jeg har stået for den oprindelig danske implementering, og siden har Henrik Bendt, som et "Kod i sommerferien"-projekt også lavet et betydelig bidrag. De sidste par år har jeg kun fundet tid til at vedligeholde oversættelsen og forbedre tager og stavekontrollen i LanguageTool.

Med venlig hilsen
Esben Aaberg

Fra: Jesper Hertel <jesper.hertel@gmail.com>
Til: Esben Aaberg <esben_aaberg@yahoo.com>
Cc: "stavekontrol@da.libreoffice.org" <stavekontrol@da.libreoffice.org>
Sendt: 0:14 torsdag den 8. september 2016
Emne: Re: [da-stavekontrol] Re: Fwd: [da-dansk] Retteligt skal retteligt ikke autokorrigeres til rettelig

Det ser interessant ud med det LanguageTool. Er det indbygget i
LibreOffice, eller skal brugerne selv installere det?

Jesper--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.