[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [da-stavekontrol] Re: Fwd: [da-dansk] Retteligt skal retteligt ikke autokorrigeres til rettelig


Hej Esben.

Din mail var havnet i spam, så jeg så den ikke før nu. Googles veje er
uransagelige.

Godt du fandt flere ord. Og jep, de fundne ord skal ikke "rettes", også
selv om jeg vægres noget ved at skulle acceptere imperie og mysterie. Men
det skyldes jo bare min alder – jeg er så gammel at jeg gik i gymnasium!

Og godt spørgsmål med ordene i parentes. Jeg forstår jo godt intentionen
med at de er der, men samtidig ville jeg blive noget misfornøjet over at
det automatisk blev "rettet", mens jeg sad og skrev om hivs intension i
normalbefolkningen (altså hvad almindelige folk begrebsmæssigt mener, når
de taler om den virus, der kan føre til aids), for så ville LibreOffice jo
introducere to meningsforstyrrende stavefejl, som ikke var der i forvejen.
Altså lige som stavekontroldene, som render rundt og introducerer
stavefejl, og som jeg tror er medvirkende til at folk lærer at stave
forkert. Fx når troldene insisterer på at dele ellers korrekt sammensatte
ord – fordi de kom til verden i USA, hvor de næsten ikke har den slags.

Så personligt er jeg ikke meget for at sætte den danske autokorrekturtrold
til at "rette" ord, der faktisk kan være helt rigtigt stavet. Jeg tænker vi
skal nøjes med at rette alle de mange, mange ord, som mæd sikkrhed er
forskert skreved. Jeg kan altså ikke lide at rette noget korrekt til noget
forkert, også selv om det sjældent vil ske.

Det ville være fint om stavekontrollen kunne foreslå ændringer til ord, som
*kan* være stavet rigtigt, men som sjældent er det – altså gibs, hivs,
intension osv. Men jeg tror ikke den kan det. Det kunne være fint om den
kom i troldeskole og lærte lidt flere kunster på det område.

Mvh.
Jesper

Den 3. september 2016 kl. 18.56 skrev Esben Aaberg <esben_aaberg@yahoo.com>:

> Hej
> Jeg hat tage et første hurtig kig på autokorrekturen, hvor jeg fandt
> følgende ord:allesammen
> følgeligt
> fremfor
> (gemmen) gemme sb., -n, -r, -rne (smykke el. signet med indskårne figurer
> el. skrifttegn)
> (gibs) gib sb. (itk.), gib; det gav et gib i mig
> gladeligt
> grundliggende
> (hivs) 1. hiv sb., -et, hiv, -ene (træk) 2. hiv sb. (en virus)
> imperie
> (intensioner) intension sb., -en, -er, -erne (begrebsindhold) (jf.
> intention)
> klogeligt
> mysterie
> retteligt
> unægteligt
> De ord der er i () er ikke udtryk for nye stavemåder, men rettelse af
> rigtige ord til et andet mere sandsynlig ord, dog uden kontekst. Så "Det
> hivs effekt, udeblev da vist." bliver til "De hvis effekt, udeblev da
> vist."Skal vi rette rigtige ord, hvis de bare bruges sjældent nok?
>
> Med venlig hilsen
> Esben Aaberg
>
> --
> Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for
> instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
> Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/
> stavekontrol/
> Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke
> efterfølgende slettes
>

--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.