[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SV: [da-stavekontrol] Re: Fwd: [da-dansk] Retteligt skal retteligt ikke autokorrigeres til rettelig


Hej
Jeg hat tage et første hurtig kig på autokorrekturen, hvor jeg fandt følgende ord:allesammen
følgeligt
fremfor
(gemmen)  gemme sb., -n, -r, -rne (smykke el. signet med indskårne figurer el. skrifttegn)
(gibs)   gib sb. (itk.), gib; det gav et gib i mig
gladeligt
grundliggende
(hivs)   1. hiv sb., -et, hiv, -ene (træk)   2. hiv sb. (en virus)
imperie
(intensioner)   intension sb., -en, -er, -erne (begrebsindhold) (jf. intention)
klogeligt
mysterie
retteligt
unægteligt
De ord der er i () er ikke udtryk for nye stavemåder, men rettelse af rigtige ord til et andet mere sandsynlig ord, dog uden kontekst. Så "Det hivs effekt, udeblev da vist." bliver til "De hvis effekt, udeblev da vist."Skal vi rette rigtige ord, hvis de bare bruges sjældent nok?

Med venlig hilsen
Esben Aaberg

--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.