[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[da-stavekontrol] Fwd: [da-dansk] Retteligt skal retteligt ikke autokorrigeres til rettelig


Jeg sender denne videre til listen stavekontrol, hvor jeg tror den hører
hjemme.

/Leif

---------- Videresendte meddelelser ----------
Fra: Jesper Hertel <jesper.hertel@gmail.com>
Dato: 30. august 2016 kl. 13.32
Emne: [da-dansk] Retteligt skal retteligt ikke autokorrigeres til rettelig
Til: LibreOffice Dansk <dansk@da.libreoffice.org>


Hej.

Hvor retter man i standardautokorrekturlisten for dansk?

Jeg skrev lige ordet retteligt i LibreOffice, og gudhjælpemig om
LibreOffice ikke "rettede" det til rettelig, selv om der retteligt er
valgfrihed (https://dsn.dk/?retskriv=retteligt).

Det skal vi have rettet, men hvor retter man i standardautokorrekturlisten?

Mvh.
Jesper

--
Send en e-mail til dansk+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner
om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.
libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke
efterfølgende slettes

--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.