[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[da-stavekontrol] Hjælp til stærkt bøjede ord


Hej

Er der en der kan hjælpe med en komplet bøjning af disse stærkt bøjede adjektiver og et enkelt verbum inkl. evt. genitiv former?


Adjektiver:

bittelille bittelillee adj. høstningsfejl

nyudkommen ~ nyudkommne -> nyudkomne
nytilkommen ~ nytilkommne -> nytilkomne
nyankommen ~ nyankommne -> nyankomne
hjemkommen ~ hjemkommne -> hjemkomne


og et enkelt verbum:


italesætte  vb. stærkt bøjet


Jeg er lige ved at følge op på nogen af de ting, jeg har lovet der kommer med i næste version af Stavekontrolden. Selv om jeg ikke når helt i mål med RO2012, så vil jeg gerne have ovenstående med.Med venlig hilsen

Esben Aaberg

--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.