[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[da-stavekontrol] Ubøjelige adjektiver


Hej

Med risiko for at spamme, så prøver jeg lige at sende den her igen, da den vist ikke kom igennem første gang.

Er der nogen forskel på hvordan adjektiver der ender på "ende" opføre sig bøjningsmæssig og så andre ubøjelige adjektiver?

Det eneste jeg lige kan komme i tanke om er at man skal være opmærksom på genitiv på ord der ender op s, z og x!

http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Sprog/Dansk/dansk/dansk_%28B%C3%B8jningsforhold%29

Kan ubøjelige adjektiver bøjes genitiv?

Og også på ubøjelige adjektiver der ikke ender på "e"?

Vi
har i dag en ordklasse "Adjektiv, ender på -ende", og så har jeg lige
lavet en ny "Adjektiv, ubøj." som jeg synes var mere sigende. Men hvis
de dækker over det samme ville det nok være smartere at omdøbe den
første og så flytte det ene ord jeg har tilføjet den nye!


Med venlig hilsen

Esben Aaberg


Ordeksempler:

Adjektiver der ender på -ende:
dødirriterende
dødlignende
dødbringende
dybtliggende
dybttænkende
dybtborende
dybtgående
dyberegående
dybereliggende
dundrende
drønspændende
drøvtyggende
dræbende
drivende
dobbeltvirkende
dobbeltklæbende

Andre ubøjelige adjektiver:
ekstra
baglæns
bordeaux
petrol
pokkers

--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

Follow-Ups:
Re: [da-stavekontrol] Ubøjelige adjektiverMorten Juhl-Johansen Zölde-Fejér <mjjzf@syntaktisk.dk>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.