[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [da-stavekontrol] Ubøjelige adjektiver


On Sun, 17 Nov 2013 00:11:47 -0800 (PST)
Esben Aaberg <esben_aaberg@yahoo.com> wrote:

> Hej
>
> Med risiko for at spamme, så prøver jeg lige at sende den her igen,
> da den vist ikke kom igennem første gang.
>
> Er der nogen forskel på hvordan adjektiver der ender på "ende" opføre
> sig bøjningsmæssig og så andre ubøjelige adjektiver?

Men en endelse på -ende er vel en adjektivsform, som blot er er en
bøjning af et verbum - præsens participium, lang tillægsform?

-M

--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

References:
[da-stavekontrol] Ubøjelige adjektiverEsben Aaberg <esben_aaberg@yahoo.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.