[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[da-stavekontrol] Ændring af aff-filen - Substantiv, flertal, med -re, stamme -er fjernes


Hej

Jeg påtænker at ændre regel 85 "Substantiv, flertal, med -re, stamme -er fjernes", så den kan håndtere ord som trykkammer og telefonnummer.

Regel 85 "Substantiv, flertal, med -re, stamme -er fjernes" bruges i ordklasserne:
Substantiv, intetkøn, re i flertal, stamme -er fjernes
Substantiv, intetkøn, re i flertal, stamme -er fjernes, bestemt form med -re eller -ere

Ord der bruger reglen i dag:
tetraeder sb., -et, tetraedre, tetraedrene
dydsmønster sb., dydsmønst(e)ret, dydsmønstre, dydsmønstrene

Nye ord der vil kunne bruges fremadrettet i "Substantiv, intetkøn, re i flertal, stamme -er fjernes":
kølergitter sb., -et, kølergitre, kølergitrene
trykkammer sb., -et, trykkamre, trykkamrene
telefonnummer sb., -et, telefonnumre, telefonnumrene

Jeg har ikke fundet nogen eksempler på ord i "Substantiv, intetkøn, re i flertal, stamme -er fjernes, bestemt form med -re eller -ere" der har den nye opbygning.

Ændres fra:
#Substantiv, flertal, med -re, stamme -er fjernes
SFX 85 Y 4
SFX 85 er rene/944 er    +PLUR_BEK
SFX 85 er renes/944 er    +GENITIV
SFX 85 er re/944 er    +PLUR_UBEK
SFX 85 er res/944 er    +GENITIV

Ændres til:
#Substantiv, flertal, med -re, stamme -er fjernes
SFX 85 Y 20
SFX 85 er rene/944 [^mt]er    +PLUR_BEK
SFX 85 er renes/944 [^mt]er    +GENITIV
SFX 85 er re/944 [^mt]er    +PLUR_UBEK
SFX 85 er res/944 [^mt]er    +GENITIV
SFX 85 er rene/944 [^m]mer    +PLUR_BEK
SFX 85 er renes/944 [^m]mer    +GENITIV
SFX 85 er re/944 [^m]mer    +PLUR_UBEK
SFX 85 er res/944 [^m]mer    +GENITIV
SFX 85 er rene/944 [^t]ter    +PLUR_BEK
SFX 85 er renes/944 [^t]ter    +GENITIV
SFX 85 er re/944 [^t]ter    +PLUR_UBEK
SFX 85 er res/944 [^t]ter    +GENITIV
SFX 85 mer rene/944 mmer    +PLUR_BEK
SFX 85 mer renes/944 mmer    +GENITIV
SFX 85 mer re/944 mmer    +PLUR_UBEK
SFX 85 mer res/944 mmer    +GENITIV
SFX 85 ter rene/944 tter    +PLUR_BEK
SFX 85 ter renes/944 tter    +GENITIV
SFX 85 ter re/944 tter    +PLUR_UBEK
SFX 85 ter res/944 tter    +GENITIV

Det er ca. 110 ord der p.t. vil nyde gavn af den nye opbygning.
Mange af ordene skal behandles, som et resultat af nye staveprincipper i RO2012.


Med venlig hilsen

Esben Aaberg


--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.