[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [da-stavekontrol] Hjælp til stærkt bøjede ord


Hej Esben


Har du cirka opdatering fra RO2001 til RO2012?
Det ville være rart hvis jeg kunne opdatere de data jeg har på RO2001
til en 2012-udgave. Jeg har jo fået udleveret 2001 ordlisten fra Dansk Sprognævn.

Hilsen
keld

On Sun, Nov 24, 2013 at 04:40:20AM -0800, Esben Aaberg wrote:
> Hej
>
> Er der en der kan hjælpe med en komplet bøjning af disse stærkt bøjede adjektiver og et enkelt verbum inkl. evt. genitiv former?
>
>
> Adjektiver:
>
> bittelille bittelillee adj. høstningsfejl
>
> nyudkommen ~ nyudkommne -> nyudkomne
> nytilkommen ~ nytilkommne -> nytilkomne
> nyankommen ~ nyankommne -> nyankomne
> hjemkommen ~ hjemkommne -> hjemkomne
>
>
> og et enkelt verbum:
>
>
> italesætte  vb. stærkt bøjet
>
>
> Jeg er lige ved at følge op på nogen af de ting, jeg har lovet der kommer med i næste version af Stavekontrolden. Selv om jeg ikke når helt i mål med RO2012, så vil jeg gerne have ovenstående med.
>
>
>
> Med venlig hilsen
>
> Esben Aaberg
>
> --
> Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
> Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
> Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

Follow-Ups:
SV: [da-stavekontrol] Hjælp til stærkt bøjede ordEsben Aaberg <esben_aaberg@yahoo.com>
References:
[da-stavekontrol] Hjælp til stærkt bøjede ordEsben Aaberg <esben_aaberg@yahoo.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.