Date: prev next · Thread: first prev next last

Re: [sv-users] Address labels with background image


Det går inte så bra för mig tror jag ;)

Jag har tankat upp ett zip-arkiv till http://hax.se/testkort.zip

/Thomas

Den 2019-04-16 kl. 21:06, skrev Johnny Rosenberg:
Den tis 16 apr. 2019 kl 20:39 skrev Thomas Tornblom <thomas@hax.se>:

 >Doh!<

Fattade inte att det är en svensk lista. Använder så många
engelskspråkiga listor och forum att det gick på autopilot, sorry.


Inget att be om ursäkt för, ville bara påminna om att det går bra att
skriva på svenska, inte tillrättavisa eller liknande.Jag har bifogat en testversion av dokumentet och ett kalkylblad med
adresser och en databas med dessa adresser.


Tyvärr brukar inte bifogade filer hänga med hela vägen fram till mottagaren
i denna listan (och inte heller i den engelskspråkiga listan), så det var
därför jag skrev att du kan ladda upp filerna någonstans (Google drive,
Dropbox eller vad du råkar föredra) och ge en länk dit.


Vänliga hälsningar

Johnny RosenbergJag har även bifogat en pdf av dokumentet utskrivet från OO, som ser ut
som det jag förväntar mig.

På min MacBook ser jag nu inte bilden alls när jag öppnar dokumentet,
vilket jag gör på min windowsmaskin på jobbet. Om man kollar egenskaper
för dokumentet ser man bilden.

I OO ser jag bakgrundsbilden när jag öppnar dokumentet. OO verkar så
ömtålig så den krashar ofta när jag håller på med detta och LO verkar
stabilare, men tyvärr så kan jag inte få ut det önskade resultatet från
LO, vare sig på Mac eller Windows.

/ThomasDen 2019-04-16 kl. 19:46, skrev Johnny Rosenberg:
Hej!

En av poängerna med en svensk e-postlista är ju att man kan skriva på
svenska, så det går jättebra att göra det. Vill du absolut skriva på
engelska kan jag tipsa om den internationella listan som har oerhört
många
fler medlemmar, vilket naturligtvis ger en betydligt större chans till
svar.

Den tis 16 apr. 2019 kl 10:34 skrev Thomas Törnblom <thomas@hax.se>:

I have been using OpenOffice to print address labels with a jpeg
background but would like to use LibreOffice instead due to issues with
OO.

While the old document opens OK in LO, the background of the text layer
is not transparent and thus the background image is not visible.

I just installed LO 6.2.2 for windows (win 10) and now I can at least
see the background image and field names in the document, but when I
print to a pdf the image is gone.

I've also upgraded to prerelease 6.2.3.1, but it behaves the same.

Is this a bug in LO, or am I doing something wrong?


Svårt att säga när man inte sett dokumentet ifråga. Har du någon
möjlighet
att ladda upp filen någonstans och ge en länk här? Om filen har innehåll
du
inte vill dela kan du ju skapa en ny, liknande fil, i Apache OpenOffice
och
dela den istället, om den har samma problem. Själv har jag inte Apache
OpenOffice installerat numera, så jag kan inte enkelt testa själv.


Vänliga hälsningar

Johnny Rosenberg/Thomas

--
For unsubscribe instructions e-mail to:
users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
Problems?
https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more:
https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

--
Real life:  Thomas Törnblom       Email:  thomas@hax.se
Snail mail: Banvallsvägen 14      Phone:  +46 18 32 31 18
        S - 754 40 Uppsala, Sweden Mobile:  +46 76 209 8320

--
For unsubscribe instructions e-mail to:
users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
Problems?
https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
--
Real life:  Thomas Törnblom       Email:  thomas@hax.se
Snail mail: Banvallsvägen 14      Phone:  +46 18 32 31 18
       S - 754 40 Uppsala, Sweden Mobile:  +46 76 209 8320

--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.