[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [sv-users] Address labels with background image


Den tis 16 apr. 2019 kl 20:39 skrev Thomas Tornblom <thomas@hax.se>:

> >Doh!<
>
> Fattade inte att det är en svensk lista. Använder så många
> engelskspråkiga listor och forum att det gick på autopilot, sorry.
>

Inget att be om ursäkt för, ville bara påminna om att det går bra att
skriva på svenska, inte tillrättavisa eller liknande.


>
> Jag har bifogat en testversion av dokumentet och ett kalkylblad med
> adresser och en databas med dessa adresser.
>

Tyvärr brukar inte bifogade filer hänga med hela vägen fram till mottagaren
i denna listan (och inte heller i den engelskspråkiga listan), så det var
därför jag skrev att du kan ladda upp filerna någonstans (Google drive,
Dropbox eller vad du råkar föredra) och ge en länk dit.


Vänliga hälsningar

Johnny Rosenberg


>
> Jag har även bifogat en pdf av dokumentet utskrivet från OO, som ser ut
> som det jag förväntar mig.
>
> På min MacBook ser jag nu inte bilden alls när jag öppnar dokumentet,
> vilket jag gör på min windowsmaskin på jobbet. Om man kollar egenskaper
> för dokumentet ser man bilden.
>
> I OO ser jag bakgrundsbilden när jag öppnar dokumentet. OO verkar så
> ömtålig så den krashar ofta när jag håller på med detta och LO verkar
> stabilare, men tyvärr så kan jag inte få ut det önskade resultatet från
> LO, vare sig på Mac eller Windows.
>
> /Thomas
>
>
>
> Den 2019-04-16 kl. 19:46, skrev Johnny Rosenberg:
> > Hej!
> >
> > En av poängerna med en svensk e-postlista är ju att man kan skriva på
> > svenska, så det går jättebra att göra det. Vill du absolut skriva på
> > engelska kan jag tipsa om den internationella listan som har oerhört
> många
> > fler medlemmar, vilket naturligtvis ger en betydligt större chans till
> svar.
> >
> > Den tis 16 apr. 2019 kl 10:34 skrev Thomas Törnblom <thomas@hax.se>:
> >
> >> I have been using OpenOffice to print address labels with a jpeg
> >> background but would like to use LibreOffice instead due to issues with
> OO.
> >>
> >> While the old document opens OK in LO, the background of the text layer
> >> is not transparent and thus the background image is not visible.
> >>
> >> I just installed LO 6.2.2 for windows (win 10) and now I can at least
> >> see the background image and field names in the document, but when I
> >> print to a pdf the image is gone.
> >>
> >> I've also upgraded to prerelease 6.2.3.1, but it behaves the same.
> >>
> >> Is this a bug in LO, or am I doing something wrong?
> >>
> >
> > Svårt att säga när man inte sett dokumentet ifråga. Har du någon
> möjlighet
> > att ladda upp filen någonstans och ge en länk här? Om filen har innehåll
> du
> > inte vill dela kan du ju skapa en ny, liknande fil, i Apache OpenOffice
> och
> > dela den istället, om den har samma problem. Själv har jag inte Apache
> > OpenOffice installerat numera, så jag kan inte enkelt testa själv.
> >
> >
> > Vänliga hälsningar
> >
> > Johnny Rosenberg
> >
> >
> >>
> >> /Thomas
> >>
> >> --
> >> For unsubscribe instructions e-mail to:
> >> users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
> >> Problems?
> >> https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
> >> Posting guidelines + more:
> https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> >> List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
> >> Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
> >>
> >>
> >
>
>
> --
> Real life: Thomas Törnblom Email: thomas@hax.se
> Snail mail: Banvallsvägen 14 Phone: +46 18 32 31 18
> S - 754 40 Uppsala, Sweden Mobile: +46 76 209 8320
>
> --
> For unsubscribe instructions e-mail to:
> users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
> Problems?
> https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
> Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
> Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
>

--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Follow-Ups:
Re: [sv-users] Address labels with background imageThomas Tornblom <thomas@hax.se>
References:
[sv-users] Address labels with background imageThomas Törnblom <thomas@hax.se>
Re: [sv-users] Address labels with background imageJohnny Rosenberg <gurus.knugum@gmail.com>
Re: [sv-users] Address labels with background imageThomas Tornblom <thomas@hax.se>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.