[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [sv-users] Address labels with background image


Hej!

En av poängerna med en svensk e-postlista är ju att man kan skriva på
svenska, så det går jättebra att göra det. Vill du absolut skriva på
engelska kan jag tipsa om den internationella listan som har oerhört många
fler medlemmar, vilket naturligtvis ger en betydligt större chans till svar.

Den tis 16 apr. 2019 kl 10:34 skrev Thomas Törnblom <thomas@hax.se>:

> I have been using OpenOffice to print address labels with a jpeg
> background but would like to use LibreOffice instead due to issues with OO.
>
> While the old document opens OK in LO, the background of the text layer
> is not transparent and thus the background image is not visible.
>
> I just installed LO 6.2.2 for windows (win 10) and now I can at least
> see the background image and field names in the document, but when I
> print to a pdf the image is gone.
>
> I've also upgraded to prerelease 6.2.3.1, but it behaves the same.
>
> Is this a bug in LO, or am I doing something wrong?
>

Svårt att säga när man inte sett dokumentet ifråga. Har du någon möjlighet
att ladda upp filen någonstans och ge en länk här? Om filen har innehåll du
inte vill dela kan du ju skapa en ny, liknande fil, i Apache OpenOffice och
dela den istället, om den har samma problem. Själv har jag inte Apache
OpenOffice installerat numera, så jag kan inte enkelt testa själv.


Vänliga hälsningar

Johnny Rosenberg


>
> /Thomas
>
> --
> For unsubscribe instructions e-mail to:
> users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
> Problems?
> https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
> Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
> Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
>
>

--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Follow-Ups:
Re: [sv-users] Address labels with background imageThomas Tornblom <thomas@hax.se>
References:
[sv-users] Address labels with background imageThomas Törnblom <thomas@hax.se>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.