Date: prev next · Thread: first prev next last


Den 13 mars 2013 23:48 skrev Jan Öhman <Jan_Ohman@glocalnet.net>:
Något missförstånd? / något jag inte förstår?

Det jag tänker på är .:
Jag öppnar ett tomt kalkylblad i Calc och jobbar fram en struktur,
något som någon annan ska fylla i för att senare kunna presentera ett
resultat.

Detta kalkylblad ska användas och fyllas i många gånger och alltid börja
från "noll".


Antingen sparar jag den strukturen genom att välja "spara som" "Open
document- tabell (ods)" (för mig det normala)
Men detta går även att spara som "Open document- tabellmall (ots)"

Det kanske är det som är buggen… men det kan ju hända ibland att man
vill spara en mall på annat ställe än bland sina övriga mallar. Lite
förvirrande kan det kanske bli i vissa fall, verkar det som.


Vad är det för skillnad?

Skillnaden är väl att LibreOffice vet att OTS (Open Template
Spreadsheet, antar jag att det är en förkortning av) är en mall och
hanterar den lite annorlunda än en ”vanlig” fil. Dock är jag inte
säker på att så verkligen sker.

(Har aldrig sparat som "shift"+"F11" - förmodligen inte förstått vitsen)

//Jan


Tidigare har jag inte brytt mig, men användaren får ett "original" som ska
fyllas i för att sedan skickas vidare för presentation.
Användaren kopierar dokumentet och ger den ett nytt namn (förmodligen vid
kopieringen).
Detta namn saknar filtyp och kan inte hittas av något program när det ska
öppnas för redigering...

Gäller endast om användaren använder Windows. Enda operativsystemet
(vad jag vet) som går efter filändelser för att avgöra filtyp. Lite
väl primitivt, kan man tycka, men tydligen inte mycket annat att göra
åt, än att lägga till en ändelse. Suck.


Denna användare ringde och klagade, jag förstod att han förlorat ändelsen på
något sätt och tipsade att han skulle gfe ändelsen .ods genom telefonen.
Användaren gav ändelsen (.odf) och kunde redigera vidare....
(vissa skumma saker uppstod, men jag tror inte det hade med ändelsen att
göra)

Det är detta problem jag vill försöka lösa.

Det där med att skicka mallar till folk är inget jag någonsin gjort,
så jag har tyvärr ingen erfarenhet av det.


Johnny Rosenberg//Jan

Johnny Rosenberg skrev 2013-03-13 23:15:

Den 13 mars 2013 20:09 skrev Jan Öhman <Jan_Ohman@glocalnet.net>:

Hej!

Någon som vet skillnaden på en tabell och en tabellmall?

I dag kommer vissa ihåg att först kopiera mallen, men glömmer bort vilken
ändelse som dokumentet ska ha. (vilket ställer till med problem).

Andra börjar att skriva i mallen och plötsligt hade man ingen mall när
man
sparat...

Jag söker en lösning en tabellmall alltid är skrivskyddad.
dvs. När användaren öppnar tabellmallen uppmanas den att spara under nytt
namn (som då inte ska vara skrivskyddad.)

Någon idé hur man hanterar detta dilemma?

//Jan

Känner inte alls igen det problemet. Ser påhittat ut. När jag använder
mallar öppnar jag dem och fyller i vad som ska fyllas i. För att ändra
själva mallen krävs ju att jag sparar mallen, det vill säga Shift+F11.
Knappast något man gör av misstag, eller? Några ändelser behöver man
ju inte bry sig om, de fixar ju programmet själv.

Och man sparar ju inte mallar på samma ställen som kalkylarken, utan
de sparas ju normalt under ~/.config/libreoffice/3/user och ingen
annanstans. På samma sätt är de du tillgängliga globalt.

Så antagligen har jag totalt missuppfattat frågan, eller så handlar
det om att folk använder LibreOffice på ett mycket märkligt sätt.

Jag kan tänka mig att man kan råka på problemet genom att leta upp en
mall, dubbelklicka på den och sedan börja jobba med den, men då får
man ju nästan skylla sig själv…

Mallar är ju, vad jag förstått, till för att underlätta arbetet när
man arbetar mycket med kalkylark med en viss typ av utseende eller
grundbeteende. Istället för att ställa in alla teckensnitt,
grundformler och vad det nu kan vara, varje gång man gör ett nytt
dokument, så kallar man upp en av sina mallar istället. Eftersom dessa
är tänkta att ligga på ett och samma ställe, är det ju naturligt att
man öppnar dem genom att välja något i stil med ”öppna → Mallar och
dokument → och så vidare”.

Jobbar man nästan alltid med samma mall är det ännu enklare om man gör
den till standardmall, så att det alltid är den som laddas när man
startar LibreOffice Calc.


Johnny Rosenberg--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems?
http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted

-- 
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.