Date: prev next · Thread: first prev next last


Detta är nog något för utvecklarna att ta tag i.
Gjorde en snabbkoll:
Det som finns i mappen Mallar/Templates kan bara kopieras därifrån.
 
Försökte "Spara som mall" med ett öppet dokument.
Då hamnar jag i mappen Mallar och sedan blir det "goddag yxskaft"

Kör Version 4.0.0.3 på Mac.

13 mar 2013 kl. 20.09 skrev Jan Öhman:

Hej!

Någon som vet skillnaden på en tabell och en tabellmall?

I dag kommer vissa ihåg att först kopiera mallen, men glömmer bort vilken ändelse som dokumentet 
ska ha. (vilket ställer till med problem).

Andra börjar att skriva i mallen och plötsligt hade man ingen mall när man sparat...

Jag söker en lösning en tabellmall alltid är skrivskyddad.
dvs. När användaren öppnar tabellmallen uppmanas den att spara under nytt namn (som då inte ska 
vara skrivskyddad.)

Någon idé hur man hanterar detta dilemma?

//Jan

-- 
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


-- 
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.