Date: prev next · Thread: first prev next last


Den 14 mars 2013 00:22 skrev Jan Öhman <Jan_Ohman@glocalnet.net>:
Hej!
Jag har inte en bra lösning på hur man bäst kollar att en cell är numerisk
(dvs innehåller bara heltal)

Menar du numerisk på riktigt eller bara en textsträng som enbart
innehåller siffror?

Blanksteg kan jag också acceptera på ett sätt.

Okej, så vi pratar textformatering då?

Men decimaltal bokstäver gillar jag inte.

Vad är ”decimaltal bokstäver”?


ex. C5 får bara innehålla heltal eller tecken som inte syns (blanksteg)
Cellen bredvid = D5 innehåller en enhet t.ex. cm.

Om ett tal skrivs in i C5 ska enheten visas i D5. (ex. 10 cm)
Om talet i C5 stryks försvinner enheten igen.

Är anledningen till detta att det inte går att göra via formatering
när det gäller textsträngar?


En lösning är villkorlig formatering i D5 ex. "OM(C5<1) " visa vit text på
vit bakgrund" (Inte helt bra)
Men verkar fungera bättre än "OM(C5="") " visa vit text på vit bakgrund"


Skrivs ett blanksteg in i C5 kommer enheten att visas (vilket jag inte
skulle vilja)
Skrivs en bokstav in i C5 skulle jag vilja att både C5 och D5 fick en "Röd
botten".

Jag hittar inte funktionerna för att skilja mellan siffror och bokstäver.

Det beror nog på att ingen tänkt på att någon skulle komma på idén att
arbeta på detta sätt. Får man fråga vad det är du försöker göra? Antar
att du inte är ute efter att göra någon form av beräkningar på
cellerna (för det går ju inte eftersom de är ren text, om man inte
använder diverse tidsödande text-till-nummer-tricks).

Någon som har en idé?

Göra en egen cellfunktion går ju bra, men dessa brukar bli ganska
långsamma om man har dem i tusentals celler.
Sedan beror det också, som sagt, på vad för cellinnehåll man kan vänta
sig. Är det ALLTID frågan om ren text, eller kan det då och då
förekomma riktiga tal? Eller är det enbart riktiga tal som godkänns
som numeriskt? Det blir en väldigt stor skillnad i hur man bäst
angriper problemet beroende på ovanstående.

Har du testat MATCH (heter väl PASSA på svenska)?
Skriv något i A1
Skriv följande i någon annan cell:
=MATCH(" *[0-9 ]* *";A1:A1;0)

Om A1 innehåller något annat än mellanslag och siffror blir värdet av
formeln #N/A, annars 1. Kanske går att utnyttja i ditt fall? Det går
givetvis bra att använda MATCH i villkor för villkorlig formatering.Johnny Rosenberg


//Jan--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems?
http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.