Date: prev next · Thread: first prev next last


Hej!
Jag har inte en bra lösning på hur man bäst kollar att en cell är numerisk (dvs innehåller bara heltal)
Blanksteg kan jag också acceptera på ett sätt.
Men decimaltal bokstäver gillar jag inte.

ex. C5 får bara innehålla heltal eller tecken som inte syns (blanksteg)
Cellen bredvid = D5 innehåller en enhet t.ex. cm.

Om ett tal skrivs in i C5 ska enheten visas i D5. (ex. 10 cm)
Om talet i C5 stryks försvinner enheten igen.

En lösning är villkorlig formatering i D5 ex. "OM(C5<1) " visa vit text på vit bakgrund" (Inte helt bra)
Men verkar fungera bättre än "OM(C5="") " visa vit text på vit bakgrund"

Skrivs ett blanksteg in i C5 kommer enheten att visas (vilket jag inte skulle vilja) Skrivs en bokstav in i C5 skulle jag vilja att både C5 och D5 fick en "Röd botten".

Jag hittar inte funktionerna för att skilja mellan siffror och bokstäver.

Någon som har en idé?
//Jan--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.