Date: prev next · Thread: first prev next last


Hej Johnny
Jag ramlade över en bugg idag och det verkar som att någon redan
rapporterat den för ganska länge sedan:

https://www.libreoffice.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=35294#add_comment
...
Buggen finns kvar i version 3.5.7.2 (den version jag använder). Har
någon lust att testa detta i version 3.6 och/eller 4.0? Om buggen
finns kvar tänkte jag öppna buggrapporten igen.
Verkar inte heller finnas i version 4. Då bokstavsordning är beroende av vilket språk som används så har jag inte kontrollerat mer än att svenska tecken tycks sorteras korrekt. Av de Litauiska tecknen så verkar endast Ęę hamna lite konstigt (mellan
ä och ö). Å andra sidan kan jag inte svara för om detta egentligen är fel.
När det gäller 4.0, går det att installera den med deb-filerna utan
att den krockar med 3.5 på något sätt? Det borde ju vara det som är
själva poängen med en ”pre-release”, att man ska kunna köra både gamla
och nya versionen samtidigt så att man dels kan jämföra dem och dels
göra sina riktiga jobb i gamla versionen, eftersom det tydligt varnas
för att göra kritiska jobb i nyaste test-versionen. Någon som testat?
Nightly builds och alfa- samt beta-versioner installeras vid sidan av din vanliga
version och LOdev. Den får en egen användarmapp osv och kommer inte att
krocka med din ordinarie version. När testversionerna kommit fram till
versionerna som kallas release-kandidater så installeras de inte längre automatiskt vid sidan av din ordinarie version utan då måste du utföra en parallell installation för att inte registeruppgifter m.m. ska kollidera. Detta är extra viktigt i ditt fall
där du hoppar över en versionsserie. Anledningen är att man innan en release
måste få testat så att migrering av uppgifter m.m. fungerar smärtfritt. Har ju
tyvärr varit lite problem med sådant tidigare.
Ett annat alternativ som du kan överväga är att sätta upp en virtuell maskin via exempelvis VirtualBox vilket inte är så komplicerat som det låter. Genom att göra det på det viset så kan du vara helt säker på att inget händer med din stabila version av LibreOffice. Då du använder Ubuntu så är det ju inte heller någon extrakostnad bortsett från en del utrymme på hårddisken, och lite tid för installation förstås. ;)

Med vänlig hälsning
Niklas Johansson


--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.