Date: prev next · Thread: first prev next last


Hej!

Mitt önskemål:
Jag vill söka och radera det sökta värdet om förekomst av olika textkombinationer finns (t.ex. ":-" eller ".-" osv.)

Hade tänkt använda "BYT.UT" för att utföra borttagningen, men kommer inte på om det går att skriva flera funktioner efter varandra... Därför hade jag tänkt börja med OM och SÖK och vid "träff" BYT.UT (på något sätt)

Men...
_______________________________________________
Antag
i cell B2 finns talet / texten "123" samt
i cell B3 finns talet / texten "123x".

i cell C2 finns formeln "=SÖK("x";B2;1)" och
i cell C3 finns formeln "=SÖK("x";B3;1)".

Resultatet för mig blir i C2 "#VÄRDE!" och i C3 "4"
Jag hade hoppats på att få resultatet "0" i C2, men så blev det inte.


Hur löser man detta?

//Jan

--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.