Date: prev next · Thread: first prev next last


Jag ramlade över en bugg idag och det verkar som att någon redan
rapporterat den för ganska länge sedan:

https://www.libreoffice.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=35294#add_comment


Senaste kommentaren var:
”Dear bug submitter!

Due to the fact, that there are a lot of NEEDINFO bugs with no answer
within the last six months, we close all of these bugs.

To keep this message short, more infos are available @
https://wiki.documentfoundation.org/QA/NeedinfoClosure#Statement

Thanks for understanding and hopefully updating your bug, so that
everything is prepared for developers to fix your problem.

Yours!

Florian”

Buggen finns kvar i version 3.5.7.2 (den version jag använder). Har
någon lust att testa detta i version 3.6 och/eller 4.0? Om buggen
finns kvar tänkte jag öppna buggrapporten igen.

När det gäller 4.0, går det att installera den med deb-filerna utan
att den krockar med 3.5 på något sätt? Det borde ju vara det som är
själva poängen med en ”pre-release”, att man ska kunna köra både gamla
och nya versionen samtidigt så att man dels kan jämföra dem och dels
göra sina riktiga jobb i gamla versionen, eftersom det tydligt varnas
för att göra kritiska jobb i nyaste test-versionen. Någon som testat?


Johnny Rosenberg

-- 
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.