Date: prev next · Thread: first prev next last


Den 19 september 2012 13:24 skrev Niklas Johansson <sleeping.pillow@gmail.com>:
Hej Jan

Jag ser att du fått en hel del svar. :) Tänkte fylla på med lite fler. ;)

När det kommer till villkorlig formatering så har det nyligen hittats och
fixats en bugg som kanske/kanske inte påverkar ditt dokument. Har vi tur
kommer ändringen in i 3.6.2 annars 3.6.3.
http://lists.freedesktop.org/archives/libreoffice/2012-September/038536.html

Tänkte även snabbt nämna att de makron du sett är exporterade makron från en
Excel-fil (vilket syns på den första raden). Se makron som finns innehåller
ingen egentlig kod utan bara en kommentar (rader som börjar med Rem är
kommentarer). Därav kan du med gott samvete ta bort dessa om du vill.

Jag har redan nämnt detta i ett av mina svar, men som vanligt glömde
jag ju bort att denna lista ändrats så att man numera måste krångla
som fan för att få iväg svaret till rätt ställe (i alla fall om man
har Gmail och inte använder en e-postklient), så givetvis gick mitt
svar iväg enbart till trådskaparen, vilket i och för sig kanske var
gott nog, men ingen annan kunde då se att den delen av frågan redan
var besvarad… Undrar om jag någonsin kommer att vänja mig vid detta
nya och lite märkliga beteende. Fast egentligen är det kanske Gmail
som beter sig märkligt, i och med att det inte finns någon ”svara till
lista”-knapp. Det närmaste är ”svara alla” och då kommer den som
skickade det man svarar på i Till-fältet och listans adress i
Kopia-fältet, så jag måste klippa och klistra lite för att det ska bli
rätt…

Får väl skicka in en buggrapport till Google, antar jag.


Vänliga hälsningar

Johnny Rosenberg
ジョニー・ローゼンバーグ


När det kommer till de Villkorliga formateringarna som du är lite orolig för
så är det svårt att säga så mycket utan att se filen där problemet finns.
Det som går att säga är att cellen som du använder för att avgöra den
villkorliga formateringen inte finns. Detta kan exempelvis uppstå när du
kopierar en villkorlig formatering typ Körlista.A1=0. Säg att du kopierar
denna nedåt en cell så kommer villkoret vara A2=0 (precis på samma sätt som
när du arbetar med formler). Vill du alltid att det ska jämföras med A1 så
måste du skriva Körlista.$A$1=0.

En annan fråga jag såg var ifall du behöver ange namnet på fliken, tumregeln
är att om du refererar en cell i samma flik kan du utelämna flikens namn. I
vissa fall kan det dock finnas en poäng i att ange flikens namn även om det
är samma flik. Jämför med vanliga formler ifall du vill åt ett tal i en
annan flik så måste fliknamnet anges annars refereras cellen i den aktuella
fliken. Tabell1.A1 är med andra ord inte samma sak som A1 om du inte står i
Tabell1.

Hoppas inte svaren blev allt för röriga.

Med vänlig hälsning
Niklas Johansson

Jan Öhman skrev 2012-09-14 20:12:

Hej!
Har ett kalkylark som följt med många år i många versioner.
(i början Excel 2000, senare OpenOffice och nu LibreOffice)

En sak som har uppstått i senaste konverteringen är att det kommer upp en
massa meddelanden.
Första meddelandet är en information  .:
"Dokumentet innehåller makron.
Körningen av makron har inaktiverats med hjälp av de aktuella
säkerhetsinställningarna för makron i Verktyg - Alternativ - LibreOffice
-Säkerhet.
Därför kanske inte alla fnktioner är tillgängliga. (OK)"
Komer inte ihåg, men tror inte att jag har använt något makro i
dokumentet.
(kanske någon gång för att testa något)
Går det att ta reda på vilket / vilka makron som dokumentet innehåller?


Nästa "skylt" som kommer upp säger .:
Den här filen innehåller länkar till andra filer.
Skall de uppdateras? (Ja / NEJ)

Väljer jag "Ja" Kommer ett meddelande .:
"Den följande externa filen kunde inte öppnas. Data länkad från den här
filen uppdaterades inte. (OK)"
Sedan ett filnamn som kanske funnits en gång men inte är aktuell.
Går det att ta bort denna inaktuella länk - Förmodligen ett test vid något
tillfälle.
(jag vet inte var den finns).

Jag kan leva med dessa meddelanden, men det som stör mig är att
kalkylarket går så otroligt långsamt och segt.
ändras en siffra tar det 5-10sekunder innan ändringen syns.
(processorn går upp till 100% under tiden - I OpenOffice versionen skedde
ändringarna direkt)


//Jan--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems?
http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.