Date: prev next · Thread: first prev next last


Hej Jan

Jag ser att du fått en hel del svar. :) Tänkte fylla på med lite fler. ;)

När det kommer till villkorlig formatering så har det nyligen hittats och fixats en bugg som kanske/kanske inte påverkar ditt dokument. Har vi tur kommer ändringen in i 3.6.2 annars 3.6.3.
http://lists.freedesktop.org/archives/libreoffice/2012-September/038536.html

Tänkte även snabbt nämna att de makron du sett är exporterade makron från en Excel-fil (vilket syns på den första raden). Se makron som finns innehåller ingen egentlig kod utan bara en kommentar (rader som börjar med Rem är kommentarer). Därav kan du med gott samvete ta bort dessa om du vill.

När det kommer till de Villkorliga formateringarna som du är lite orolig för så är det svårt att säga så mycket utan att se filen där problemet finns. Det som går att säga är att cellen som du använder för att avgöra den villkorliga formateringen inte finns. Detta kan exempelvis uppstå när du kopierar en villkorlig formatering typ Körlista.A1=0. Säg att du kopierar denna nedåt en cell så kommer villkoret vara A2=0 (precis på samma sätt som när du arbetar med formler). Vill du alltid att det ska jämföras med A1 så måste du skriva Körlista.$A$1=0.

En annan fråga jag såg var ifall du behöver ange namnet på fliken, tumregeln är att om du refererar en cell i samma flik kan du utelämna flikens namn. I vissa fall kan det dock finnas en poäng i att ange flikens namn även om det är samma flik. Jämför med vanliga formler ifall du vill åt ett tal i en annan flik så måste fliknamnet anges annars refereras cellen i den aktuella fliken. Tabell1.A1 är med andra ord inte samma sak som A1 om du inte står i Tabell1.

Hoppas inte svaren blev allt för röriga.

Med vänlig hälsning
Niklas Johansson

Jan Öhman skrev 2012-09-14 20:12:
Hej!
Har ett kalkylark som följt med många år i många versioner.
(i början Excel 2000, senare OpenOffice och nu LibreOffice)

En sak som har uppstått i senaste konverteringen är att det kommer upp en massa meddelanden.
Första meddelandet är en information  .:
"Dokumentet innehåller makron.
Körningen av makron har inaktiverats med hjälp av de aktuella säkerhetsinställningarna för makron i Verktyg - Alternativ - LibreOffice -Säkerhet.
Därför kanske inte alla fnktioner är tillgängliga. (OK)"
Komer inte ihåg, men tror inte att jag har använt något makro i dokumentet.
(kanske någon gång för att testa något)
Går det att ta reda på vilket / vilka makron som dokumentet innehåller?


Nästa "skylt" som kommer upp säger .:
Den här filen innehåller länkar till andra filer.
Skall de uppdateras? (Ja / NEJ)

Väljer jag "Ja" Kommer ett meddelande .:
"Den följande externa filen kunde inte öppnas. Data länkad från den här filen uppdaterades inte. (OK)"
Sedan ett filnamn som kanske funnits en gång men inte är aktuell.
Går det att ta bort denna inaktuella länk - Förmodligen ett test vid något tillfälle.
(jag vet inte var den finns).

Jag kan leva med dessa meddelanden, men det som stör mig är att kalkylarket går så otroligt långsamt och segt.
ändras en siffra tar det 5-10sekunder innan ändringen syns.
(processorn går upp till 100% under tiden - I OpenOffice versionen skedde ändringarna direkt)


//Jan--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.