Date: prev next · Thread: first prev next last


Utan att vara expert på calc undrar jag om du inte bara kan ta det som är relevant och kopiera över 
det till ett nytt friskt dokument.
Filer som man arbetar kontinuerlig med brukar ha en förmåga att bli korrupta förr eller senare.

Om det inte går kanske du kan konvertera filen till något annat format (xls?) och sedan importera 
det tillbaka till LibO och på det sättet rensa bort skräp som inte behövs. Det beror förstås på 
vilka funktioner du använder, om det håller genom en import/export.

/Björn

----------------------------
Björn M
bjorn@verklighet.nu14 sep 2012 kl. 20:12 skrev Jan Öhman:

Hej!
Har ett kalkylark som följt med många år i många versioner.
(i början Excel 2000, senare OpenOffice och nu LibreOffice)

En sak som har uppstått i senaste konverteringen är att det kommer upp en massa meddelanden.
Första meddelandet är en information  .:
"Dokumentet innehåller makron.
Körningen av makron har inaktiverats med hjälp av de aktuella säkerhetsinställningarna för makron 
i Verktyg - Alternativ - LibreOffice -Säkerhet.
Därför kanske inte alla fnktioner är tillgängliga. (OK)"
Komer inte ihåg, men tror inte att jag har använt något makro i dokumentet.
(kanske någon gång för att testa något)
Går det att ta reda på vilket / vilka makron som dokumentet innehåller?


Nästa "skylt" som kommer upp säger .:
Den här filen innehåller länkar till andra filer.
Skall de uppdateras? (Ja / NEJ)

Väljer jag "Ja" Kommer ett meddelande .:
"Den följande externa filen kunde inte öppnas. Data länkad från den här filen uppdaterades inte. 
(OK)"
Sedan ett filnamn som kanske funnits en gång men inte är aktuell.
Går det att ta bort denna inaktuella länk - Förmodligen ett test vid något tillfälle.
(jag vet inte var den finns).

Jag kan leva med dessa meddelanden, men det som stör mig är att kalkylarket går så otroligt 
långsamt och segt.
ändras en siffra tar det 5-10sekunder innan ändringen syns.
(processorn går upp till 100% under tiden - I OpenOffice versionen skedde ändringarna direkt)


//Jan

-- 
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted-- 
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.