Date: prev next · Thread: first prev next last


Hej!
Jag gillar funktionerna i LO när man klistrar in från andra program delar.
dvs. en bild i Draw klistras in, och resultatet visas i Write.
Man kan fortsätta och redigera, alla fall vissa delar i Write.

Samma gäller Calc.
Beräkningar, formler och struktur som finns i ett kalkylblad kan man markera och kopiera in i Write.
Det går fortfarande att göra redigeringar i kalkylbladet. (väldigt trevligt)

Men en sak som jag inte hittat eller kan hantera. Antag att man har kopierat ett antal celler in i Write. Resultatet i Write får en helt vit bakgrund - inga rutmarkeringar, kolumnnamn (a,b,c....) eller rad nummer (1,2,3...)

När man klickar på "rutan" för att redigera, då kommer allt fram.
Är det möjligt att "frysa" det man klistrat in i detta läge?
(så man kan se rullningslister och alla celler mm.)

Känns nästan som man borde kunna det, men jag har inte hittat funktionen.

//Jan

--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.