Date: prev next · Thread: first prev next last


Hej Jan

När du använder inbäddningsfunktionerna i

Med vänlig hälsning
Niklas Johansson

...
Men en sak som jag inte hittat eller kan hantera. Antag att man har kopierat ett antal celler in i Write. Resultatet i Write får en helt vit bakgrund - inga rutmarkeringar, kolumnnamn (a,b,c....) eller rad nummer (1,2,3...)

När man klickar på "rutan" för att redigera, då kommer allt fram.
Är det möjligt att "frysa" det man klistrat in i detta läge?
(så man kan se rullningslister och alla celler mm.)

Känns nästan som man borde kunna det, men jag har inte hittat funktionen.

I princip skulle man kunna säga att du har ett fullfjättrat kalkylark inuti writerdokumentet. Men de ramar du refererar till är ju inte en del av själva kalkylarket utan en del av programmet Calc med andra ord så är det bara själva utskriftsytan i kalkylarket som du bäddar in i writerdokumentet. Om du vill se ett rutnät så måste du lägga till kantlinjer (högerklicka och formatera cell). Vill du istället se hela Calcfönstret skulle jag rekomendera ett skärmklipp.

Så långt jag vet så kan du med andra ord inte "frysa" läget där du ser Calcfönstret.

Om jag har fel så rätta mig gärna. ;)

Skriver du långa dokument skulle jag avråda från att använda denna funktion allt för mycket då den är förhållandevis resurskrävande.

/Niklas

--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.