Date: prev next · Thread: first prev next last


Ahojte,

Chystá sa vydanie LO 3.5.0. Všelico som poprekladal, mám však zopár
nejasností, chcel by som poznať Váš názor.

spin button:
1. v prekladoch mame "rolovacie tlacidlo".
2. Objavil sa navrh "Číselné tlačidlo",
3. Česi majú "Číselník"

Som za 3. KSSJ uvádza: číselník
<http://slovnik.azet.sk/pravopis/kratky-slovnik/?q=%C4%8D%C3%ADseln%C3%ADk>
-a muž. r. plocha
<http://slovnik.azet.sk/pravopis/kratky-slovnik/?q=plocha> s číslovanou
stupnicou
Alebo 2, urcite nie 1.

Scroll bar:
V prekladoch máme "Posuvný panel"
Navrhujem "Posúvač", je to aj v KSSJ

Pivot Table:
mame preložené ako "Kontingenčná tabuľka" Je to tak dobre?

Solver
- "riešiteľ" je OK?

"Presenter console" máme preložené ako "Prezentačná konzola". Konzola po
slovensky ale znamená niečo iné. Čo tak "Prezentačná obrazovka"?

Layout je často prekladané ako "vzhľad".  Myslím, že "rozloženie" je lepsie.

No, a chyba este prelozit nlpsolver. Keby sa niekomu chcelo...


zdravím,
Milos-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@sk.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sk/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.