Date: prev next · Thread: first prev next last


Dňa 12.10.2011 14:06, OBUTEX/Hladůvka  wrote / napísal(a):

Dne 11.10.2011 20:52, Milos Sramek napsal(a):
...
Môj aktuálny problém: Slovo snap máme preložené viacerými spôsobmi:

Zobraziť prichytávacie čiary
Upraviť vodiacu čiaru
Vlož~iť záchytný bod/úsečku...
... a podobne ďalej


Zdravím,
navrhujem preklad ako "záchytný" (záchytný bod, záchytná čiara/úsečka).
"Prichytávací" je dlhé, "vodiaci" je neobvyklé.
"Záchytný" navodzuje predstavu miesta, kde je možné "zachytiť sa"


Stalo sa. Dokonca tam aj zopár "zachytávaní" aj bolo
milos

-- 
email & jabber: sramek.milos@gmail.com


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@sk.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sk/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.