Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Beste mensen,
Waar het probleem zich voordeed, met de Fujitsu 64bits, heeft het probleem
zich niet meer herhaald door Ubuntu 18.04 LTS te installeren. Nu heb ik het
genot van een perfect werkende LO 6.3 met Help/F1!
Met groet,
Dick

Op do 15 aug. 2019 om 16:34 schreef Martin /Nightowl/ Byttebier <
tos4ever@telenet.be>:

Op Tue, 13 Aug 2019 19:27:54 +0200
Dick Stomp <dick.stomp@zonnet.nl> schreef:

Hoi Martin.
Map ~/.config/libreoffice hernoemd naar ~/.config/libreoffice_oud
F1 komt gelijk terug "niet gevonden etcetera"
Nieuwe map ~/.config/libreoffice is aangemaakt.
Nog gecontroleerd: de aanwezigheid van javascript bij Chrome en
Firefox. Dus de <script> van de Help Page Redirection zal moeten
werken. Groet, Dick


Hallo Dick.

Persoonlijk denk ik dat je javascript niet nodig hebt.

Ik heb geen idee wat er fout gaat bij jou.
Zojuist nog eens Ubuntu (nu kubuntu 19.04) geïnstalleerd in
VirtualBox. Geen enkel probleem met de helpfile. Wordt netjes gevonden.Start Libreoffice: /tmp/lu13537cq4fnx.tmp/lu13537cq4fny.tmp wordt
          aangemaakt
Libreoffice F1:  /tmp/lu13537cq4fnx.tmp/NewHelp0.html wordt aangemaakt

 /*LO niet gestart*/
tos4ever@linux-desk:/tmp> ll lu*
ls: kan geen toegang krijgen tot 'lu*': Bestand of map bestaat niet


/*LO gestart*/
tos4ever@linux-desk:/tmp> ll lu*
totaal 0
-rw------- 1 tos4ever users 0 15 aug 15:54 lu14652cqwqn1.tmp

/*F1 help*/
tos4ever@linux-desk:/tmp> ll lu*
totaal 4
-rw------- 1 tos4ever users  0 15 aug 15:54 lu14652cqwqn1.tmp
-rw------- 1 tos4ever users 485 15 aug 15:59 NewHelp0.html

/*Afsluiten LO*/
tos4ever@linux-desk:/tmp> ll lu*
ls: kan geen toegang krijgen tot 'lu*': Bestand of map bestaat niet

Groeten,
Martin

--

UTSI: http://users.telenet.be/tos4ever/utsi.htm
Atari FTP-site: ftp://kurobox.serveftp.net:3021
Running openSUSE Leap 15.0 / KDE 5.45.0-- 
https://sites.google.com/site/dickstomp/

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.