Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Hoi Theo,

Een soortgelijke melding kreeg ik ook toen ik wat wilde veranderen in een veld...
Ik hoop dat er een bug melding van gemaakt is.

Ondertussen zou ik gewoon nog gebruik maken van ingesloten HSQLDB. Dat werk nog wel.

/Rob


On 15-08-19 20:15, Theo van Nunen wrote:
Rob,

Ik heb een soort gelijk probleem als je een adressen lijst vanuit Calc met plakken speciaal binnen haalt komt deze prima binnen. Maak gebruik van een primaire sleutel ga deze tabel bewerken met Auto Waarde Ja.
Wil deze opslaan en krijg de onderstaande melding,

firebird_sdbc error:
*unsuccessful metadata update
*ALTER TABLE Tabel1 failed
*SQL error code = -607
*Invalid command
*Specified domain or source column SQL_LONG does not exist
caused by
'ALTER TABLE "Tabel1" ADD "ID" SQL_LONG NOT NULL'

Was al eerder aangemeld als soort gelijke tekst.
Graag zie ik je reactie tegemoed.
Groeten Theo--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.