Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Op Mon, 12 Aug 2019 14:47:27 +0200
Dick Stomp <dick.stomp@zonnet.nl> schreef:

Dag Martin,
Via Synaptic alles wat op Libreoffice leek opgespoord. Alles wat met
een groen merkje was aangemerkt als "geïnstalleerd" aangeklikt, mét
Configuratiebestanden.
Systeem herstart, niets meer van LibreOffice gevonden.
Achtereenvolgens LO 6.1.3, de Language en de Help geïnstalleerd.
Systeem herstart, alles is weer aanwezig.
LO6.1 gestart, duurde lang.
Toen F1 getoetst: kan via /tmp/... niks vinden.
Toen Help getoetst: kan via /tmp/... niks vinden.
Firefox kan het bestand op /tmp/lu28398drovg.tmp/NewHelp0.html niet
vinden. Wat nu nog?
Met groet, Dick

Hoi Dick,


Ik veronderstel dat je de configuratiefiles van Libreoffice heb laten
staan.

Momenteel kan ik het niet nakijken waar Libreoffice in Ubuntu deze
files zet, maar in OpenSuse is dat in de home dir 
~/.config/libreoffice/

Hernoem deze dir in bijv. libreoffice-old en herstart Libreoffice en
kijk of het probleem opgelost is. Zoja, dan is er iets mis met de oude
configuratie.
Indien het probleem blijft dan zal je het ergens anders moeten zoeken.
Waar? Bij firefox misschien?

Indien het probleem blijft zou ik persoonlijk bijv. de chrome browser
installeren en aanduiden als standaard app. Indien Chrome de helpfiles
probleemloos kan weervinden dan ligt de fout in Frrefox.

HTH,
Martin

-- 

UTSI: http://users.telenet.be/tos4ever/utsi.htm
Atari FTP-site: ftp://kurobox.serveftp.net:3021
Running openSUSE Leap 15.0 / KDE 5.45.0

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.