Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Op Tue, 13 Aug 2019 14:47:48 +0200
Dick Stomp <dick.stomp@zonnet.nl> schreef:

Hoi Martin,
Ik ben gaan kijken op mijn 35bits desktop BioStar, die Help en F1
perfect laat zien.

Die heeft inderdaad ook een /tmp/lu40278jjrao.tmp/NewHelp0.html
en die luidt als volgt:
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="en-US"><head><meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="refresh" content="1"
url="file:///opt/libreoffice6.1/program/../help/index.html?
swriter/.uno:HelpIndex?Language=nl&System=UNIX&Version=6.1"> <script
type="text/javascript"> window.location.href =
"file:///opt/libreoffice6.1/program/../help/index.html?
swriter/.uno:HelpIndex?Language=nl&System=UNIX&Version=6.1"; </script>
<title>Help Page Redirection</title>
</head>
<body>
</body>
</html>
Dat ontbreekt dus op de laptop Fujitsu 64bits.
Als dat verhaal niet op de Fujitsu te vinden is, ga ik het met de
hand er bij zetten.

Met groet, Dick


Hallo Dick. Het zal je geen zier helpen.

Denk eens na. tmp = temporaly = tijdelijk
"NewHelp0.html" wordt door Libreoffice aangemaakt van zodra je F1/help
gebruikt. Sluit Libreoffice af en weg is de "NewHelp0.html".

Het editeren van "NewHelp0.html" heeft dus geen enkele zin.

Heb je zoals ik gevraagd heb "~/.config/libreoffice" herbenoemd in
bijv. "~/.config/libreoffice_oud"?
Op deze manier zal Libreoffice opstarten met een splinternieuwe config
file. 
Als je dan het F1-probleem niet meer hebt dan is het vrij duidelijk dat
de config van Libreoffice fout is.

Groeten,
Martin

-- 

UTSI: http://users.telenet.be/tos4ever/utsi.htm
Atari FTP-site: ftp://kurobox.serveftp.net:3021
Running openSUSE Leap 15.0 / KDE 5.45.0

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.