Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Jan,

Het verbaast me dat je allerlei bestanden bent gaan doorzoeken om te kijken welke LO versie je momenteel hebt. In elk van de LO onderdelen (write, calc,....) kun onder het help-menu op info klikken en je krijgt het actuele versienummer te zien.

Als in MINT de LO *package* is geïnstalleerd krijg je al heel snel na de vrijgave van een nieuwe release door LO die nieuwe release automatisch als update geïnstalleerd.

Controleer even of die package geïnstalleerd is door het updatebeheersprogramma te openen: menu, beheer, bijwerkbeheer. Ga nu naar Bewerken, Pakketbronnen. Tik je wachtwoord in en ga nu naar PPA's. Zoek of daar Libreoffice in de lijst staat en is aangevinkt. Als het niet is aangevinkt, doe dit dan. Als het niet in de lijst staat installeer dan LO via programma beheer. Misschien moet je dan de oude versie verwijderen.

Ik hoop dat dit je verder helpt,

Harry Croon

Op 29-07-19 om 22:22 schreef Cor Nouws:
Jan wrote on 7/29/19 5:23 PM:

Ik heb al eens gekeken bij LO maar schrik een beetje van het enorme
aantal installatiebestanden dat verschijnt als ik
"/LibreOffice_6.2.5.2_Linux_x86-64_deb/DEBS/" open en als ik daarmee al
aan de gang zou gaan doe ik denkelijk nog iets overbodigs ook, want
waarom ontvang ik zo regelmatig updates via de update-functie van Linux
Mint
Je Linux-distributie zorgt dat fouten en veiligheidsproblemen in de
meegeleverde LibreOffice versie worden opgelost. Dus die zijn nuttig en
een antwoord op je vraag :)--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.