Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Hai allemaal,
Ik zit nu te kijken achter onze desktop waar Windows 10 op geïnstalleerd is. Ik installeer er de 
versie van 6.3 beta op... ge-wel-dig!
Het uiterlijk van LO verandert echt! En op een goede manier vind ik. Het programma maakt zich los 
van de "windows 98 look" en evolueert n.m.m. in een modernere richting. Voor nieuwe gebruikers kan 
het hele "Notebookbar gebeuren" heel handig zijn. 
Maar ik heb een vraag(je). 
Op deze W10-machine is het ui-font volgens mij anders als het standaard user interface font dat 
windows gebruikt. 
Op deze machine (althans) is het lettertype dat de pull-down-menu's geven in W10 n.m.m. groter en 
"wateriger" dan het font dat windows daarvoor zou gebruiken. Dat is (in de meeste gevallen?) 
kleiner... steviger... pittiger.
Maar ik kan niet eens meer echt zien welk ui-font windows zelf gebruikt. Als ik dat zou willen 
zien, lees ik, zou het register in moeten. 
Ook in LO zelf schijn je het ui-lettertype te kunnen veranderen m.b.v. de "expert configuratie". 
Hoewel ik daar een instelling voor de Nederlandse taal n.m.m. mis, ook niet begrijp wat ik daar 
voor mijn neus krijg en die code ook niet meer schijnt te werken.
Weet iemand of er een manier is om dat on-moderne lettertype van de menu's in W10 te veranderen?-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.