Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Hier: https://www.security.nl/posting/618686 wordt geschreven dat LO onverlaten de mogelijkheid zou bieden via macro's te rommelen in je computer, hetgeen verholpen zou zijn met versie 6.2.5.  Nu gebruik ik Linux Mint 19.1 met LO Versie: 6.0.7.3, Build ID: 1:6.0.7-0ubuntu0.18.04.8, CPU-threads: 2; Besturingssysteem: Linux 4.15; UI-render: standaard; VCL: gtk3; Locale: nl-NL (nl_NL.UTF-8); Calc: group (mondvol maar dat staat er nu eenmaal).

In de reacties op genoemd artikel is een reeks postings m.b.t. Linux Mint verschenen, waarbij ik sommige kan volgen en een heleboel niet.  Maar ja, hoe zit dat nu.  Bij installatie van Mint werd LO 6.0.7 geïnstalleerd.  Daarna zijn er legio updates geweest via het updatesysteem van Mint, de laatste vorige week;  daarvan uitgaande neem ik aan dat ik eigenlijk met dat 6.2.5 werk al wordt het nog 6.0.7 genoemd.  Heb ik het goed of juist niet en als dat het geval is wat te doen?

Ik heb al eens gekeken bij LO maar schrik een beetje van het enorme aantal installatiebestanden dat verschijnt als ik "/LibreOffice_6.2.5.2_Linux_x86-64_deb/DEBS/" open en als ik daarmee al aan de gang zou gaan doe ik denkelijk nog iets overbodigs ook, want waarom ontvang ik zo regelmatig updates via de update-functie van Linux Mint

Ik zal dit verhaal ook op het Linux Mint forum plaatsen


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.