Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Jan wrote on 7/29/19 5:23 PM:

Ik heb al eens gekeken bij LO maar schrik een beetje van het enorme
aantal installatiebestanden dat verschijnt als ik
"/LibreOffice_6.2.5.2_Linux_x86-64_deb/DEBS/" open en als ik daarmee al
aan de gang zou gaan doe ik denkelijk nog iets overbodigs ook, want
waarom ontvang ik zo regelmatig updates via de update-functie van Linux
Mint

Je Linux-distributie zorgt dat fouten en veiligheidsproblemen in de
meegeleverde LibreOffice versie worden opgelost. Dus die zijn nuttig en
een antwoord op je vraag :)


-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijncloudoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.