Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Aleidus Aalderink wrote on 6/18/19 7:57 PM:

Belangrijkse is de binding die niet tot stand komt. Dat heb ik onder
Windows, Mac en Linux Mint gedaan en allen geven dezelfde probleem.

Ah, sorry.
Heeft ongetwijfeld te maken met de overstap van HSQLDB naar Firebird
etc. Hmm  :\
Als je kunt zoeken/vragen in de internationale lijst (1) of Ask (2), dan
zijn er ongetwijfeld meer mensen die al met dat bijltje hebben gehakt.
En mogelijk met succes :)

Voor korte termijn: werkblad gebruiken voor de gegevensbron?

Succes & vr. groet,
Cor

1) users@global.libreoffice.org
   https://listarchives.libreoffice.org/global/users/

2) https://ask.libreoffice.org/en/questions/


-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijncloudoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.