Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Beste Cor,

Belangrijkse is de binding die niet tot stand komt. Dat heb ik onder Windows, Mac en Linux Mint 
gedaan en allen geven dezelfde probleem. Met verschillende LO. Nu ben ik in nood overgestapt op 
Open Office en daar blijkt de koppeling wel te werken. De koppeling die zorg dat de tekst in de 
betreffende velden komt.
Door de druk die hier achter zit heb ik dit nu even terzijde gelegd om later nog eens naar te 
kijken waarom het n iet werkte. Lijkt mij dat het in HQSLDB dat vervangen is firebird waar ik op 
dit moment aan twijfel de oorzaak zou kunnen zijn. Dat vraagt meer onderzoek en daar heb ik nu geen 
gelegenheid meer voor. De klus moet af en dat heeft even mijn hoge prioriteit.

Gr.
Aleidus
Op 18 jun. 2019, om 19:00 heeft Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl> het volgende geschreven:

Hi Aleidus,

Aleidus Aalderink wrote on 6/18/19 2:18 PM:
Om records gegevens in de velden te controleren zie ik -1
??? dit zou gewoon 1 moeten zijn en dan via > naar het volgende
record waarbij dan de inhoud van het record te zien zijn. Dat is niet
het geval. Denk datr ik hiermee duidelijk heb laten zien waar het
probleem zit.

In de recentere versies van LibreOffice gaat het samenvoegen anders.
Na het invoeren van de database-velden heb je de werkbalk Standaardbrief
nodig.
Daarop kun je gewoon kiezen Samenvoegen / Afdrukken / Mailen e.d.
Heb je die al geprobeerd? (Of heb ik je situatie niet begrepen ..)

vr. groet,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijncloudoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.