Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Beste mensen,
 Hierbij beschrijving waar problemen optreden bij Libre Office. Bij de vorige versies zoals versie 
5 had ik dit probleem niet. Nu maak ik gebruik van versie 6.2.4.2(x64) en wel de NL versie dit op 
Windows 10, MacPro en Linux Mint hebben dezelfde probleem waarmee duidelijk is dat het probleem 
niet bij de besturingssysteem ligt maar bij Libre Office
Voor het printen van accepgiro’s en enveloppen maak ik gebruik van Writer met een gekoppelde 
database Base.
De stappen die ik doorloop zijn het volgende:
Op de envelop en accepgiro breng ik de tekstvelden die gevuld worden met gegevens uit records.
Hier begin ik dan met de database te koppelen via Writer optie: Bewerken > Database wisselen (Keuze 
Base file defineren) Hierkomt een databalk tevoorschijn met een merkwaardig optie waar het om gaat. 
Om records gegevens in de velden te controleren zie ik -1 ??? dit zou gewoon 1 moeten zijn en dan 
via > naar het volgende record waarbij dan de inhoud van het record te zien zijn. Dat is niet het 
geval. Denk datr ik hiermee duidelijk heb laten zien waar het probleem zit.
Mijn vraag is of anderen dit een probleem hebben, dan kan het aan “vuiligheid” in software zitten. 
In verband met het printen van enveloppen en acceptgiro zit ik nu met een probleem dat ik dat niet 
kan uitvoeren. Vandaar dat ik dit nu de groep ingooi en roep om een oplossing. Oplossing graag zo 
spoedig mogelijk.

Nu zit ik onder tijdsdruk en ik hoop dat iemand mij snel een tip kan geven hoe ik dit kan oplossen.

alvast bedankt,

Aleidus


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.