Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Hi Aleidus,

Aleidus Aalderink wrote on 6/18/19 2:18 PM:
Om records gegevens in de velden te controleren zie ik -1
??? dit zou gewoon 1 moeten zijn en dan via > naar het volgende
record waarbij dan de inhoud van het record te zien zijn. Dat is niet
het geval. Denk datr ik hiermee duidelijk heb laten zien waar het
probleem zit.

In de recentere versies van LibreOffice gaat het samenvoegen anders.
Na het invoeren van de database-velden heb je de werkbalk Standaardbrief
nodig.
Daarop kun je gewoon kiezen Samenvoegen / Afdrukken / Mailen e.d.
Heb je die al geprobeerd? (Of heb ik je situatie niet begrepen ..)

vr. groet,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijncloudoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.