Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Beste allen,
Dank aan jullie allen. Het probleem is opgelost.
Hartelijke groet,

Roberto

Op do 6 dec. 2018 om 16:36 schreef Paul Strucks <strucks@xs4all.nl>:

Het meest zekere is het gebruikers profiel verwijderen (of even renamen
tot je zeker weet dat alles goed gaat) en daarna LO opstarten. Dan wordt
ook een nieuw profiel aangemaakt, maar is tevens het probleem met het
oude bestand opgelost.
Groet,
*/Paul /*


Op 4-12-2018 om 09:09 schreef Cor Nouws:
P. Roberto Bakker wrote on 12/4/18 7:23 AM:

Mijn document opent zich nadat:
* Starten; ik krijg het bericht  'Herstellen mislukt van Document
2.docx.
En dan 'Voltooien'.
In de regel betekent dit dat documenten voor herstel niet kan/kunnen
worden gevonden.
Als je bij de volgende start niet probeert te herstellen (Annuleren)
verdwijnt het probleem.--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.