Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Beste Dick,

Dick Stomp wrote on 12/4/18 7:49 AM:

...
Maar wat maar steeds niet lukt is een recht-toe recht-aan handleiding te
vinden om Writer van Base enveloppen te laten printen.
Ik heb allerlei handleidingen (met veel verwijzingen naar etiketten)
gevonden en YouTube-filmpjes (meeste met mompelende stem en een cursor
op wazig scherm). Geen van die dingen leidt recht naar een oplossing.
Heel vervelend.
Ook de labels van Menu's en Tabs komen hier en daar niet overeen in
Scherm en Handboek (Envelop =  Omslag !?).

Er is wat gewijzigd in de recente versies van LibreOffice.
De werkwijze:
 - gegevensbestand (Calc)
 - gegevensbron registeren (Base)
 - nieuw etikettenvel starten (Bestand > Nieuw > Etiketten )
 - venster Gegevensbronnen openen (Ctrl+Shft+F4)
 - velden uit gegevensbron in 1e etiket slepen
 - klikken op Synchroniseren op werkbalkje
 - ('nieuw') nu de werkbalk Standaardbrief zichtbaar maken
 - ('nieuw') daar klikken op "Samengevoegde documenten opslaan"
 - de rest wijst zich..

Weet jij ergens een handleiding/menu op één A4 waar staat wat ik moet doen?

Het documentatieteam heeft meen ik een bijgewerkt hoofdstuk gemaakt,
voorbereid. Misschien kun je dat al krijgen?

Succes & vr. groet,
Cor

NB - T-Dose wordt dit jaar niet gehouden - de locatie Fontys was al
bezet. Wordt vlgd voorjaar.

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijncloudoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.