Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Beste allen,

Sinds een paar weken geeft LibreOffice bij het openen van een bestand het
bericht dat 'LibreOffice zal proberen de bestanden, waar u aan werkte,  te
herstellen in de conditie....'.
Het document dat volgens LibreOffice hersteld zou moeten worden is Document
2.docx (maakt niet uit of het Write, Calc, Impress etc is - het is altijd
een docx): 'Nog niet hersteld'. Mijn bestand wordt niet genoemd bij 'Nog
niet hersteld'.

Mijn document opent zich nadat:
* Starten; ik krijg het bericht  'Herstellen mislukt van Document 2.docx.
En dan 'Voltooien'.
* het dialoogverster sluit door op het kruisje te klikken
* op 'verwerpen klik

Ik heb LibreOffice geupdatet naar LibreOffice_6.1.3_Win_x64.msi - dit had
geen verbetering.

Groet en alvast bedankt,
Roberto

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.