Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Beste mensen,

In een Calc-spreadsheet geef ik als datumformaat: 31-12-1999 (DD-MM-JJJJ)
in Cellen opmaken...-Datum.
Als echter de dag maar één cijfer heeft (dus 1 t/m 9) krijg ik als datum
ook: 1-12-1999,
terwijl ik dan 01-12-1999 verwacht en ook wil krijgen i.v.m. het kunnen
sorteren op datum (in een spreadsheet met in kolom 1 de datum en in de
volgende kolommen andere gegevens).
Het vakje voor de voorloopnullen is afgegrijsd.

a. is dit op te lossen?
b. of is er aan andere manier om op datum te sorteren?

LO 5.4.7.2 onder Linux Mint 17.3
Alvast dank.


Groet,
Harry Harmsen
Assen

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.