Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Op woensdag 5 september 2018 18:16 schreef harry.harmsen@gmail.com:

In een Calc-spreadsheet geef ik als datumformaat: 31-12-1999
(DD-MM-JJJJ) in Cellen opmaken...-Datum.
Als echter de dag maar één cijfer heeft (dus 1 t/m 9) krijg ik als
datum ook: 1-12-1999,
terwijl ik dan 01-12-1999 verwacht en ook wil krijgen i.v.m. het
kunnen sorteren op datum (in een spreadsheet met in kolom 1 de datum
en in de volgende kolommen andere gegevens).
Het vakje voor de voorloopnullen is afgegrijsd.

a. is dit op te lossen?
b. of is er aan andere manier om op datum te sorteren?

Heeft de opmaak niet het gewenste resultaat, dan is de inhoud van de cel tekst.
Dan was de cel van het type tekst toen je de datum invoerde (achteraf wijzigen helpt niet; dat moet 
vooraf),
of de datum is op de verkeerde manier geplakt.
Type Ctrl+F8 om te kijken of de cel tekst bevat of niet (tekst is zwart, getallen zijn blauw).
Als de datum juist is ingevoerd heeft de opmaak geen invloed op de sortering.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.