Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Beste Harry,

harry.harmsen@gmail.com wrote on 05-09-18 18:16:

In een Calc-spreadsheet geef ik als datumformaat: 31-12-1999 (DD-MM-JJJJ)
in Cellen opmaken...-Datum.
Als echter de dag maar één cijfer heeft (dus 1 t/m 9) krijg ik als datum
ook: 1-12-1999,

Hoe voer je de datum in?
Gewoon "1-9" (zonder aanhalingstekens, waarbij Calc het afmaakt?

Wat staat er bij Extra > Opties > Taalinstellingen ... Talen >
Datum-aanvaardingspatronen?

terwijl ik dan 01-12-1999 verwacht en ook wil krijgen i.v.m. het kunnen
sorteren op datum (in een spreadsheet met in kolom 1 de datum en in de
volgende kolommen andere gegevens).
Het vakje voor de voorloopnullen is afgegrijsd.

a. is dit op te lossen?
b. of is er aan andere manier om op datum te sorteren?

LO 5.4.7.2 onder Linux Mint 17.3

(ouwe meuk hoor ;) )
In 5.4.6 op Ubuntu kan ik het niet reproduceren; daar interpreteert Calc
invoer zoals verwacht, en wordt 1-9 gewoon 01-09-2018, 31-9 > 31-09-2018
enz. ;)

Dus of wat Alex suggereert, of een specifieke bug in de Linux Mint
versie van LibreOffice?

(Wat staat er bij Help > Over LibreOffice?)

Alvast dank.

Zeer welkom & groet,
Cor


-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijnclouoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.