Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Hoi Paul,

Paul Strucks wrote on 03-09-18 13:19:
Na installatie LO release 6.0.6.2 nog steeds hetzelfde probleem, doch
reset van het gebruikersprofiel bleek de oplossing.
Dank voor de suggestie.
Heeft iemand een idee in welke map binnen het profiel dit probleem heeft
gezeten? Ik kan dan wellicht de andere mappen terugzetten.

Meestal zit een probleem in "user/registrymodifications.xcu".
Na hernoemen (met Libre geheel afgesloten..)  wordt een nieuwe
aangemaakt. Dit heeft invloed op alle instellingen in Tools > Options én
de bestanden "user/basic/dialog.xlc" en "scrip.xlc" worden overschreven!
Ook gaan eigen kleuren in "user/config/standard.soc" verloren.

vr. groet - Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijnclouoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.